Polyuretan är det effektivaste och säkraste isoleringsvalet med bäst totalekonomi för låg- och nollenergibyggande samt för passivhus.

Polyuretanets överlägsenhet för energieffektivt byggande baseras på en värmeisoleringsförmåga och lufttäthet som är bättre än hos andra isoleringsmaterial och som uppnås med betydligt tunnare och enklare konstruktionslösningar än med traditionella isoleringar.  Konstruktionerna blir fukttekniskt säkra och enligt två olika undersökningar är passivhusbyggande mest förmånligt om det görs med polyuretan.

I Tekniska högskolans Helsinki forskningsprojekt Hållbar Energi konstaterades att ett passivt småhus byggt med polyuretan har 5000 € lägre byggkostnader jämfört med ett passivhus som värmeisolerats med mineralull.

Forskarna vid det engelska forskningsinstitutet BRE jämförde livscykelkostnaderna för byggnader isolerade med polyuretan respektive ull. I denna jämförelse är polyuretan den billigaste lösningen. Life cycle environmental and economical analysis of polyuretane insulation (PDF)

Polyuretan är också fukttekniskt ett mycket säkert val av isolering. Ett sammandrag av VTT:s fukttekniska granskning av polyuretankonstruktioner på passivnivå.

Ytterligare information om energieffektiva konstruktionslösningar på tillverkarnas sidor: Kingspan Isolering

Energieffektiva referensobjekt på tillverkarnas sidor.