Polyretan er

  1. en svært effektiv varmeisolasjon - 1,5-2 ganger mer effektiv enn annen vanlig varmeisolasjon
  2. sikker – både brannsikker og sikker med hensyn til fuktighet
  3. kostnadseffektiv – sparer plass og bygningsmaterialer på grunn av sin effektivitet
  4. miljøvennlig – sparer energi i hele bygningens livssyklus
  5. holdbar – egenskapene forblir uforandret i hele bygningens livssyklus