Hva er polyuretan?

Polyuretan (PUR/PIR) er en herdeplast med lukkede celler. Det brukes som fabrikkproduserte isolasjonsplater eller i form av tetningsskum samt sammensatt i forskjellige bygningsplater eller sandwich-elementer. 

Bare et tynt lag med polyuretan (PUR/PIR) er et isolasjonsalternativ som isolerer enestående og sparer plass. Takket være polyuretan kan arkitekter og designere planlegge kreative isolasjonsløsninger til alle rom fra kjelleren til taket. Det er et ideelt materiale for bruk i lettere bygninger og bygg som forbruker lite eller ingenting energi (passiv- og nullenergihus).

Isolasjonsplater

På grunn av sin svært gode mekaniske holdbarhet, er isolasjonsplater produsert av polyuretan ekstra solide. De kan kombineres med andre materialer og er lette å montere på byggeplassen.

Sandwich-elementer med metalloverflate

Sandwich-elementene har en kjerne av polyuretan (PUR/PIR) og en overflate av metall på begge sider.  Sandwich-elementene er svært godt egnet til vegger og tak, til forskjellige støttekonstruksjoner i haller og industribygninger samt til kjøle- og fryselagerenheter.  De lette elementene er lette å håndtere, og de kan monteres under alle værforhold. PUR/PIR sandwich-elementene er som oftest fabrikkproduserte og de strukturelle og byggetekniske egenskapene garanterer for sikkerheten både under byggefasen og i bruk.

Formstøping/blokkstøping

Polyuretan (PUR/PIR) produsert med formstøpingsteknikk kan skjæres i hvilken som helst form til isolasjon av bygninger og anlegg.