PU-Nordic

Edistämme energiatehokasta rakentamista Pohjoismaissa!

Polyuretaani on tehokkain, kokonaisedullisin ja turvallisin eristevalinta matala-, passiivi- ja nollaenergiarakentamiseen

Polyuretaanin ylivoimaisuus energiatehokkaassa rakentamisessa perustuu muita eristemateriaaleja selvästi tehokkaampaan lämmöneristyskykyyn ja ilmanpitävyyteen, jotka saavutetaan huomattavasti perinteisiä eristeitä ohuemmilla ja yksinkertaisemmilla rakenneratkaisulla. Rakenteista muodostuu kosteusteknisesti turvallisia ja kahden eri tutkimuksen mukaan polyuretaanilla toteutettuna passiivirakentaminen on kaikkein edullisinta.

Teknisen korkeakoulun Kestävä Energia -tutkimushankkeessa todettiin että polyuretaanilla toteutettu passiivipientalo on rakennuskustannuksiltaan 5000 € edullisempi verrattuna mineraalivillalla lämmöneristettyyn passiivitaloon. Kestävä Energia tutkimus (pdf)

Englantilaisen BRE-tutkimuslaitoksen tutkijat vertailivat polyuretaani- ja villaeristeisen rakennuksen elinkaarikustannuksia. Tässä vertailussa polyuretaani on edullisin ratkaisu. Life cycle environmental and economical analysis of polyuretane insulation (pdf)

Polyuretaani on myös kosteusteknisesti erittäin turvallinen eristevalinta. Yhteenveto VTT:n passiivitasoisten polyuretaanirakenteiden kosteusteknisestä tarkastelusta (pdf).

Lisätietoja energiatehokkaista rakenneratkaisuista valmistajien sivuilta: Valmistajien sivuille

Energiatehokkaita referenssikohteita valmistajien sivuilla. Valmistajien sivuille

nollaenergiarakentaminen